Szereg wymogów przy prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej

Pierwsze obostrzenie dotyczy samej formy wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Mianowicie może ona być wykonywana wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo tzw. TUW czyli Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Ponadto wykonywanie takiej formy działalności gospodarczej wiąże się z uzyskaniem zezwolenia organu nadzoru, czyli Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *