Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Ceny transferowe 2017/2018 praktyka dokumentacji w świetle zmian

Terminy
27-10-2017 27-10-2017 Warszawa

Kategoria: ,

Partnerzy

 

 

 

 

 

Prelegenci

Jacek Bajger – partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje Grupą ds. Cen Transferowych w KPMG w Polsce oraz koordynuje usługi KPMG dotyczące doradztwa w zakresie cen transferowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Oprócz bieżących projektów doradczych pomaga klientom w sporach z władzami podatkowymi w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także uczestniczy w negocjacjach z Ministerstwem Finansów w zakresie zawierania porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych

 

    Piotr Wiewiórka – Partner w Zespole Cen Transferowych PwC. Od 1999 roku specjalizuje się w problematyce cen transferowych. Piotr posiada szerokie doświadczenie w planowaniu struktur podatkowych uwzględniających regulacje
z zakresu cen transferowych, sporządzaniu dokumentacji cen transferowych oraz wyceny transakcji. Piotr służył również pomocą klientom w sporach z organami podatkowymi oraz w negocjacjach związanych z zawieraniem uprzednich porozumień cenowych z Ministrem Finansów.

 

Piotr Niewiadomski, Menedżer w Zespole Cen Transferowych PwC. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Finanse i Rachunkowość) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Prawo). W 2007 roku dołączył do zespołu PwC i od tego czasu specjalizuje się w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi. Piotr doradza głównie klientom z sektora farmaceutycznego. Realizował liczne projekty związane z analizami i kalkulacjami finansowymi, problematyką ustalania opłat licencyjnych z tytułu wykorzystywania znaków towarowych oraz restrukturyzacji i planowania modeli rozliczeń w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Piotr jest autorem artykułów i komentarzy w prasie branżowej. Jego teksty były publikowane m.in. w Rzeczpospolitej, BNA Transfer Pricing International Journal oraz Przeglądzie Podatkowym i Monitorze Podatkowym. Piotr jest również licencjonowanym doradcą podatkowym.

Rafał Sadowski – Partner w Zespole Cen Transferowych Deloitte Doradztwo Podatkowe. Jest licencjonowanym doradcą Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Bankowość i Finanse) i University of Sussex w Wielkiej Brytanii (International Economics).  Doradca podatkowy (od 2005 r.) z 10-letnim doświadczeniem w obszarze cen transferowych. Jego podstawowe obszary zainteresowania to wykorzystanie narzędzi cen transferowych w planowaniu podatkowym, w tym w optymalizacji podatkowej zarządzania łańcuchem dostaw. Rafał posiada szerokie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, optymalizacji podatkowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych oraz postępowaniach podatkowych dotyczących cen transferowych. Prelegent prowadzący szkolenia z zakresu cen transferowych, w szczególności z zakresu zarządzania ryzykiem cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów gospodarczych.

Mariusz Kozłowski – Senior Menadżer w Zespole Cen Transferowych EY.
Mariusz jest absolwentem Wydziału Zarządzania (specjalizacja rachunkowość) oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (specjalizacja finanse przedsiębiorstw) na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu cen transferowych. W ciągu kilkunastu lat doradztwa dla krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych zaangażowany był w realizację kilkuset projektów z obszaru cen transferowych, w tym m.in.: strukturyzacji transakcji z wykorzystaniem wartości niematerialnych i optymalizowania przepływów wewnątrzgrupowych, opracowywania rynkowych mechanizmów rozliczeń i wyceny transakcji wewnątrzgrupowych, alokacji dochodu do zakładu i wyceny tzw. exit fee, wsparcia w zakresie kontroli cen transferowych, negocjowania uprzednich porozumień cenowych z Ministrem Finansów, przeglądu ryzyk w zakresie cen transferowych i opracowywania dokumentacji cen transferowych. Autor publikacji książkowych i prasowych (w kraju i zagranicą) oraz prelegent prowadzący szkolenia z cen transferowych. Od 2014 roku członek Zespołu Cen Transferowych EY. Wcześniej, w latach 2003-2013 zatrudniony w Zespole Cen Transferowych Deloitte. Pierwsze szlify zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowego Arthur Andersen (2001-2002) oraz dziale audytu KPMG (2002).


Renata Dłuska
–  partner w MDDP, z doradztwem podatkowym związana jest od 1990 roku. Karierę zawodową rozpoczęła w warszawskim biurze Ernst&Young, gdzie w 1996 roku objęła stanowisko partnera odpowiedzialnego za zespół podatku dochodowego i cen transferowych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowej firmie konsultingowej, skutecznie doradza zarówno firmom międzynarodowym jak i polskim przedsiębiorstwom. Specjalizuje się w ustalaniu strategii podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem fazy inwestycyjnej oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z zagadnieniem cen transferowych w różnych obszarach działalności gospodarczej. Doradzała również dużym inwestorom w procesie prywatyzacji i inwestycji kapitałowych, między innymi podczas prywatyzacji w przemyśle stalowym.

Program

9:30 – 10:00       Rejestracja i przywitanie                                                                                                                       

10:00 – 11:00

 1. Podsumowanie najważniejszych zmian w 2017 r. w zakresie  dokumentacji cen transferowych – nowe przepisy i nowa praktyka, w tym:
 • podmioty zobowiązane do sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • nowe progi kapitałowe oraz pozostałe rodzaje powiązań
 • trzy poziomowa struktura dokumentacji podatkowych
 • wpływ działań projektu BEPS na obowiązkowi związane z dokumentacją cen transferowych

11:00 – 11:30

    2. Ceny transferowe w najnowszych stanowiskach sądów administracyjnych oraz organów podatkowych

    3. Kontrole w zakresie cen transferowych: struktura kontrolowanych podmiotów, najczęściej kontrolowane transakcje.

11:30 – 11:45     Przerwa na kawę                                                                                                                      
 

11:45 – 12:45

   4. Analiza danych porównawczy w praktyce sporządzania dokumentacji cen transferowych:

 • dostępne bazy danych – wybór adekwatnej i przystępnej,
 • metody TP a analiza porównawcza,
 • wybór ,,tasted party”
 • kryteria porównywalności.

12:45 – 13:30     Lunch                                                                                                                                       

 1. Dokumentacja cen transferowych za 2017 r. – struktura „master file”,
 • cel i zasady tworzenia „master file”
 • zakres danych, które mają być zawarte w „master file”
 • informacje o grupie podmiotów powiązanych
 • polityka cen transakcyjnych

14:15-15:00   

 1. Dokumentacja cen transferowych za 2017 r. – struktura „local file”, w szczególności
 • opis przebiegu transakcji i innych zdarzeń
 • dane finansowe dotyczące transakcji i dane finansowe podatnika
 • metoda i sposób kalkulacji dochodu
 • analiza danych porównawczych
 • załączniki do dokumentacji

15:00– 15:15      Przerwa na kawę                                                                                                                               

15:15 – 16.00    

 1. Obowiązki raportowe i sprawozdawcze, w tym:
 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
 • deklaracja CIT-TP
 • raportowanie według krajów (CbC report).

Informacje organizacyjne

Cena uczestnictwa:
990 zł  + 23% VAT

Opłata obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla prenumeratorów miesięcznika TaxFin.pl

Szczegółowe informacje:

Pytania można zadawać telefonicznie  pod numerem: (22) 208-28 57 lub mailowo na adres: biuro@taxfin.pl

 

27-10-2017 27-10-2017 Warszawa