Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Konferencja podatki 2017/2018 – praktyczne aspekty zmian VAT, CIT, PIT, planowane zmiany, najnowsze stanowiska organów i wyroki sądów

Terminy
28-09-2017 29-09-2017 Warszawa

Kategoria: ,

Partnerzy

 

Prowadzący

Radosław Żuk – doradca podatkowy, Prezes w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu. Szkolił i doradzał na rzecz takich firm jak BNP Paribas, BMW Financial Services, mBank SA, Telewizji POLSAT SA, KGHM Polska Miedź SA, Mostostal Warszawa SA, Bayer Polska Sp. zoo, MARVIPOL SA, MAN Accounting Center.

 Ewelina Stamblewska-Urbaniak – Partner w Dziale Cen Transferowych firmy Crido Taxand. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Jej bogate doświadczenie obejmuje m.in. planowanie rozliczeń grupowych, opracowywanie oraz implementację polityk cen transferowych, restrukturyzacje działalności (transfer funkcji) i wyceny ewentualnego odszkodowania z tego tytułu (exit payment), wyceny transakcji towarowych, usługowych (w tym finansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych), alokację zysku do zakładu, dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych, kontakty z organami podatkowymi, opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej. Ewelina doradzała w szczególności podmiotom z branży transportowej, motoryzacyjnej, FMCG, pośrednictwa finansowego i usług profesjonalnych. Jej doświadczenie i osiągnięcia znalazły potwierdzenie m.in. w rankingu dziennika Rzeczpospolita oraz w rankingu Dziennika Gazety Prawnej, w których została uznana najlepszym doradcą podatkowym w zakresie cen transferowych w 2015 r. Ewelina jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA oraz absolwentką studiów podyplomowych na SGH w zakresie wyceny spółek kapitałowych. Autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach i seminariach podatkowych.

 Michał Szwed – Manager w Dziale Cen Transferowych firmy konsultingowej Crido Taxand. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych od 2000 roku. Posiada szerokie doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach, takich jak strukturyzowanie i wdrożenie modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, opracowywanie polityki cen transferowych oraz wewnętrznych procedur zarządzania cenami transferowymi, opracowywanie kalkulacji cen transferowych, wspieranie klienta podczas kontroli podatkowych, alokacja dochodu do oddziału, przeprowadzanie analiz porównawczych i wycen. Prowadzi także szkolenia dla osób odpowiedzialnych za obszar cen transferowych. Swoje pierwsze kroki stawiał w zespole cen transferowych PwC. Poza wsparciem mającym na celu planowanie przyszłych transakcji, Michał był zaangażowany także w szereg projektów mających na celu ograniczenie ryzyka w obszarze cen transferowych, takich jak audyty cen transferowych w grupach, opracowywanie strategii broniących rozliczeń przyjętych przez podatnika, wsparcie w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji dla transakcji niematerialnych, opracowanie dokumentacji cen transferowych i uzasadnienia biznesowego transakcji. Specjalizuje się w doradztwie dla branży energetycznej – realizował projekty dla największych grup energetycznych w Polsce, ściśle współpracując z działami biznesowymi klientów (opracowanie zgodnego z przepisami w zakresie cen transferowych modelu przepływu energii i produktami pochodnymi, opracowanie modelu zarządzania aktywami wytwórczymi). Był także zaangażowany w doradztwo dla branży usług finansowych (banki, fundusze inwestycyjne) oraz polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych. Michał ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość.

Paweł Szymański –  Of Counsel w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN,, Doradca Podatkowy. Od 1997 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatków dochodowych. Jego doświadczenie obejmuje szeroki zakres branż – od przemysłu obronnego do produkcji, branży technologicznej, dóbr konsumenckich, budowlanej, rozrywkowej i sportowej. Od kilkunastu lat doradza firmom z sektora medialnego i reklamowego w celu zapewnienia efektywności ich rozliczeń podatkowych. Brał udział w projektach restrukturyzacji kapitałowej grup medialnych w celu zapewnienia optymalnej struktury prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalizuje się w realizacji przeglądów podatkowych, mających na celu określenie najlepszej polityki podatkowej klienta, w tym w celu wyeliminowania zagrożeń sporu z organami podatkowymi w przyszłości. Paweł jest certyfikowanych ekspertem w zakresie cen transferowych potwierdzonym certyfikatem wydanym przez Institute of International Tax Accounting and Finance w Edynburgu. Wspiera on swoich klientów nie tylko przy weryfikacji grupowych transakcji oraz dokumentacji, ale także oferuje pełną obsługę w zakresie planowania i wdrożenia wewnętrznych polityk cen transferowych.

 Wojciech Kotowski – doradca podatkowy, Senior Associate w Zespole Podatku VAT w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Od początku ponad 8-letniej kariery zawodowej związany jest z problematyką podatkową oraz doradztwem prawnym i podatkowym na rzecz przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doradza największym spółkom i koncernom działającym na rynku polskim w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów w zakresie odzyskiwania podatku VAT, w tym m.in.: postępowaniach o odzyskanie VAT dla jednostek samorządu podatkowego; postępowaniu o odzyskanie VAT dla jednego z domów maklerskich; reprezentowaniu podatnika w postępowaniu przed urzędem skarbowym dotyczącym zwrotu podatku VAT w związku z inwestycją deweloperską; postępowaniu o odzyskanie VAT dla podmiotu z branży nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy kontroli skarbowej oraz kontroli podatkowych, w których uczestniczył jako pełnomocnik podatników. Reprezentuje także podatników w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa podatkowego. Autor licznych artykułów oraz publikacji dotyczących podatków, zamieszczanych na łamach największych opiniotwórczych wydawnictw o tematyce ekonomicznej, prawnej i podatkowej. 

Aleksandra Pacowska-Brudło Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego w Deloitte. Licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatku VAT. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla spółek polskich i zagranicznych. Brała udział w przygotowaniu raportów i opinii obejmujących różnorodne kwestie związane z podatkiem VAT, w tym dotyczące zwiększenia efektywności struktur podatkowych oraz zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie.

Paweł Mazurkiewicz – Partner, doradca podatkowy w MDDP. Wcześniej w Ernst & Young, w okresie od 1995 do 31 lipca 2004 roku zajmował się w szczególności doradztwem w zakresie podatków dochodowych oraz podatków międzynarodowych. Był odpowiedzialny za szereg lokalnych oraz międzynarodowych projektów. Kierował zespołami przygotowującymi due diligence oraz przeglądy podatkowe. W latach 2000 – 2002 był odpowiedzialny za zarządzanie wiedzą (knowledge management) w Ernst & Young. W MDDP zajmuje się m.in.obsługą transakcji leasingowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest autorem wielu publikacji w prasie codziennej i branżowej.

Program

Dzień I – CIT i PIT w 2017/2018 – praktyczne aspekty zmian, planowane zmiany, najnowsze stanowiska organów i wyroki sądów

9:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie
10:00 – 11.30  Moduł I

 1. Planowane zmiany w CIT i PIT w 2017 i 2018 r. – problematyka, praktyczne konsekwencje planów MF, prawdopodobieństwo zmian.
 2. Ograniczenie płatności gotówkowych – stanowisko organów podatkowych, praktyczne wątpliwości związane z limitem.
 3. Zmiana zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio – nowa podstawa opodatkowania, konsekwencje w 2017 r.
 4. Mała klauzula obejścia prawa podatkowego w praktyce – uzależnienie neutralności podatkowej wymiany udziałów od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
 5. Zmiana redakcji warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych – WHT a klauzula ,,beneficial owner”.
 6. Definicja ustawowa dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego dla nierezydentów – stanowiska organów, problemy praktyczne.
 7. Doprecyzowanie pojęcia „unicestwienie udziałów (akcji)” na potrzeby podziałów spółek – zmiana redakcyjna czy nowy zakres opodatkowania?

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
11:45 – 13:15  Moduł II

 1. Zmiany w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2017 r. – problematyka dokumentacji cen transferowych, zasady sporządzania i postępowanie kontrolne:
 1. nowy zakres przedmiotowy dokumentacji lokalnej,
 2. Country by Country Reporting.
 3. rola i odpowiedzialność członków zarządu w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 4. dokumentacja Master file – zakres przedmiotowy i podmiotowy.
 5. rola i odpowiedzialność członków zarządu w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 6. zmiana zakresu przedmiotowego podatników objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.
 1. CIT-CBC – podmioty zobowiązane do złożenia, problematyka złożoności tzw. sprawozdania wg. krajów, 2017 jako pierwszy rok wypełnienia obowiązku.

13:15 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Moduł III

 1. Nowa kwota wolna od podatku w PIT – zasady wyliczenia, skutki praktyczne.
 2. Nowy limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 3. Opodatkowanie ryczałtem przychodów ewidencjonowanych – konsekwencje zmian w zakresie limitu.
 4. Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną – konsekwencje zmian w 2017 r.
 5. Praktyczne konsekwencje zmian w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
 6. Nowe ograniczenia dotyczące zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych z dotacji.
 7. Nowe zwolnienia w PIT w 2017 r.
 8. Zmiany w zakresie ulgi z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo – rozwojową.

15:30 – 16:00 Pytania i odpowiedzi – dyskusja

 

Dzień II- VAT w 2017 /218 – praktyczne aspekty zmian, planowane zmiany, najnowsze stanowiska organów i wyroki sądów

9:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie
10:00 – 11.30  Moduł I

 1. Planowane zmiany w VAT w 2017 i 2018 r. – problematyka, praktyczne konsekwencje planów MF, prawdopodobieństwo zmian.
 2. Nowy katalog towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia – załącznik nr 11 do UoVAT w 2017 r.
 3. Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej:
 1. Zasady związane z identyfikacją pojęcia ,,podwykonawca”.
 2. Inwestor a główny wykonawca robót – aspekty praktyczne.
 3. Roboty kompleksowe obejmujące świadczenie usług i dostawę towarów – studium przypadków.
 4. Konsekwencje wprowadzenia reverse charge dla załącznika nr 14 do UoVAT – sankcje.

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
11:45 – 13:15  Moduł II

 1. Odpowiedzialność podatkowa (solidarna) po 1 stycznia 2017 r.:
 1. Zapłata na stosowny rachunek bankowy możliwością ograniczenia odpowiedzialności solidarnej.
 2. Koncesja do sprzedaży towarów a uniknięcie odpowiedzialności podatkowej.
 3. Kaucja gwarancyjna po zmianach – praktyczne skutki udostępniania fiskusowi danych z rachunków bankowych.
 1. Praktyczne stanowiska w zakresie zwrotu VAT w świetle zmian:
 1. Dodatkowa weryfikacja kontrolna przy zwrocie różnicy w VAT.
 2. Konsekwencje praktyczne analizy całego łańcucha obrotu.
 3. Wstrzymanie zwrotu VAT na podstawie żądania KGP, CBA, ABW i PG – wątpliwości funkcjonalne wynikające z przepisów.
 4. przyspieszony terminu zwrotu VAT po 1 stycznia 2017 r.
 1. Rejestracja dla podatku od towarów i usług w 2017 r.
 1. Odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT – przyczyny, proces weryfikacyjny, terminowość – aspekty praktyczne.
 2. Wykreślenie z rejestru VAT – zasady, wyłączenia, praktyka organów w 2017 r.
 3. Transakcja karuzelowa a utrata statusu podatnika VAT – problematyka pośredniego i bezpośredniego uczestnictwa – studium przypadków.
 4. Nowy zakres odpowiedzialności solidarnej – pełnomocnik w procesie rejestracji w 2017 r.

13:15 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Moduł III

 1. Zmiany w zakresie deklaracji VAT i informacji podsumowujących – aspekty praktyczne.
 2. Opodatkowanie VAT usług stanowiących element usług ubezpieczeniowych i finansowych – zakres zmian, praktyka stosowania, wątpliwości zwolnienia z opodatkowania usług niezbędnych a ,,poboczne” względem usług ubezpieczeniowych i finansowych.
 3. Sankcje podatkowe – najnowsza praktyka organów podatkowych:
 1. Sankcja podstawowa 30 % – możliwości obniżenia do 20 % – zasady, wątpliwości praktyczne.
 2. Sankcja 100 % – studium przypadków, wyłączenia.
 1. Nowe zasady w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca.
 2. Nowe warunki złożenia kaucji gwarancyjnej, konsekwencje niespełnienie wymagań po uzyskaniu wpisu do wykazu, wątpliwości związane ze zgłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego i likwidacji.

15:30 – 16:00 Pytania i odpowiedzi – dyskusja             
16:00 – Wręczenie certyfikatów

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Szczegółowe informacje:
tel. 208 28 57
biuro@taxfin.pl

28-09-2017 29-09-2017 Warszawa