Szybsze postępowanie przed sądami administracyjnymi

W wyniku zmian NSA będzie mógł zmieniać wyroki wydane przez WSA a sprawy będą trafiać bezpośrednio do instytucji, które mogą je załatwić, a nie ponownie do WSA. Jednocześnie WSA ma prawo do merytorycznego orzekania w przypadku skarg na decyzje i postanowienia administracyjne (w wyniku uwzględnienia sąd będzie mógł zobowiązać urząd, który wydał zakwestionowane rozstrzygnięcie, do jego zmiany oraz wskazać sposób jej załatwienia, a także określić czas, w jakim to ma nastąpić) – przed nowelizacją sąd mógł tylko polecić urzędowi ponowne zbadanie sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *