Komornik jest podatnikiem VAT!

W dniu wczorajszym, Naczelny Sąd Administracyjny powziął uchwałę (sygn. akt: I FPS 8/16) w następującej treści: ,,Do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. [...]

Czytaj wiecej

Pages