Klauzula beneficial owner w 2017r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 5 września 2016 r. jest kolejnym etapem rządowego planu zmierzającego do uszczelnienia systemu podatkowego. Zmianie uległy regulacje [...]

Czytaj wiecej

Pages