Zmiany w VAT – split payment

Opublikowany przez Ministra Finansów w maju 2017 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej [...]

Czytaj wiecej

Zmiany dla biegłych rewidentów

Sejm prowadzi pracę nad projektem ustawy o biegłych rewidentach, która może budzić poważne wątpliwości samych zainteresowanych – problem dotyczy zakazu świadczenia przez audytorów jakichkolwiek [...]

Czytaj wiecej

Pages