TK rozpatrzy sprawę rekompensat za pracę w nadgodzinach

Przypomnijmy, iż Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną, która zobowiązuje co do zasady do uznania prawa pracowników do zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zdaniem RPO niezgodne w powyższym zakresie z EKS są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o służbie zagranicznej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o Najwyższej Izby Kontroli oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *