To co można i nie można, czyli kilka słów o zabudowie ogródków działkowych

Na terenie działki obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek zarobkowej (art. 12 u.r.o.d.).
Drugim warunkiem, oprócz pełnionej funkcji jest wielkość powierzchni wybudowanej altany. W art. 13 ust. 1 u.r.o.d. znajdziemy odwołanie do art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie z przepisami powierzchnia zabudowy altany nie powinna przekraczać 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miasta a wysokość budynku może wynosić do 5 m2 przy dachach stromych i do 4 m2 przy płaskich.  W przypadku, gdy nie zostaną dopełnione te dwa warunki, wówczas stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie przepisów prawa do właściwego organu administracji publicznej. W przypadku potwierdzenia złamania prawa budowlanego, następuje rozwiązanie umowy z działkowcem w trybie określonym w art. 36 ust. 3.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40)
  • Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *