Tragedia zamówień publicznych

Jak wynika z ustaleń NIK jedynie w 2 % zamówień ustalono dodatkowe kryteria oceny ofert poza najniższą ceną. Powyższe oznacza, iż na ok. 14 tys. przebadanych przez NIK zamówień na łączną kwotę ponad 2,14 mld PLN jedynie 60 zamówień nie zostało wybranych w oparciu o najniższą cenę. Kontrolowani, tragiczne statystyki uzasadniają obawą przed postępowaniami odwoławczymi niezadowolonych oferentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *