Trwają konsultacje ws. zmian w prawie bankowym

Proponowane przez MG zmiany w Prawie bankowym to:

  • ograniczenie liczby czynności, do których banki mogą wystawiać BTE, w tym m.in. do udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych,
  • nałożenie na bank obowiązków informacyjnych dotyczących treści i skutków prawno-ekonomicznych wobec czynności, do wykonania których wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie BTE,
  • wprowadzenie obowiązku informowania klienta, wraz z podaniem terminu, o wystawieniu przez bank BTE.

Projekt założeń obejmuje również zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC), które dotyczą rozszerzenia kompetencji sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności BTE. Sąd będzie sprawdzał, czy bank dopełnił wobec dłużnika obowiązku informacyjnego dotyczącego zawieranej umowy i skutków poddania się egzekucji bankowej na podstawie BTE.

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (pobierz).

 

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *