Trwają prace nad projektem Krajowej Administracji Skarbowej

Pomysł zmiany wynika z licznych zarzutów podatników dotyczących m.in. braku bezstronności organów odwoławczych, czego konsekwencją jest niejako iluzoryczność kontroli odwoławczej. Jak stwierdził MF ,,każda zwłoka w rozpoznaniu sprawy podatkowej może prowadzić do nieodwracalnych, szkodliwych konsekwencji dla podatnika, dla funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Zatem analizowane rozwiązanie jest próbą wyważenia wartości konstytucyjnych dotyczących zapewnienia skutecznej ochrony prawnej poprzez zapewnienie sprawnej i rzetelnej procedury.”
Projekt odejścia od dwuinstancyjnego postępowania podatkowego nie jest jeszcze przesądzony, gdyż nie znalazł się nadal w ostatecznym projekcie ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *