Tylko 2 proc. kobiet sprawuje najwyższe funkcje w zarządach firm

Polki w statystykach

  • 35 proc. menedżerów i dyrektorów, 36 proc. przedsiębiorców to kobiety (Niemcy – 28 proc., Szwecja – 26 proc.),
  • 2 proc. kobiet sprawuje najwyższe funkcje w zarządach firm,
  • 94 proc. Polek ma co najmniej średnie wykształcenie, co plasuje nas w samej czołówce Europy.

 
– Dyskryminacja kobiet na rynku pracy rozpoczyna się już na etapie rekrutacji: poszukuje się dyrektora, menedżera, kierownika, a z drugiej strony sekretarki, czy asystentki, pyta o sytuację rodzinną czy plany prokreacyjne. Tzw. sfeminizowane zawody (nauczycielka, pielęgniarka, sekretarka) należą do najniżej opłacanych. Brak dostatecznej instytucjonalnej opieki nad dziećmi powoduje, że trudniej kobietom pogodzić obowiązki rodzinne z życiem zawodowym (tylko 33 proc. dzieci jest objętych opieką żłobkową, 50 proc. w miastach i 14 proc. na wsi – opieką przedszkolną, podczas gdy średnia europejska to ponad 80 proc.) Jest to również jeden z powodów przedwczesnego wycofywania się kobiet z rynku pracy – po 55 roku życia kobiety rezygnują z aktywności zawodowej, by zaopiekować się wnukami. Ale jest również druga strona medalu – postawa kobiet: brak wiary we własne siły i możliwości, mniejsze wymagania płacowe (kobiety podczas rozmów kwalifikacyjnych żądają ok. 35 proc. mniej niż mężczyźni ubiegający się o to samo stanowisko). Poza tym (jak wykazały badania przeprowadzone przez CBOS na mazowszu) 42 proc. kobiet w miastach i aż 57 proc na wsi zrezygnowałaby z pracy, gdyby ich partner zarabiał wystarczająco dużo, by utrzymać rodzinę" – mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

 
Obok wszystkich niepokojących sygnałów, są też i te dobre. W czasie kryzysu ekonomicznego zmniejszył się udział kobiet w bezrobociu rejestrowanym. Niestety, stopa bezrobocia wśród kobiet ciągle jest wyższa niż wśród mężczyzn.

PKPP Lewiatan/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *