Tylko 3 tyg. do złożenia ZUS IWA

Na podstawie ww. informacji, ZUS dokona ustalenia stopy procentowej skłedk na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres składkowy tym płatnikom, którzy za trzy ostatnie, kolejne lata kalendarzowe przesłali do ZUS informację ZUS IWA.
Pozostali płatnicy składek, niespełniający ww. kryteriów są zobowiązani samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej ich od  dnia1 kwietnia 2016 r.
Przypomnijmy, iż informację ZUS IWA za 2015 r. zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2016 r.,
  • w 2015 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *