Samochód służbowy używany do celów prywatnych a przychód pracownika

Obecnie pracodawcy bardzo często traktują udostępnianie samochodów służbowych do prywatnego użytku jako sytuację podatkowo neutralną. W konsekwencji, nie wykazują prawa do jego użytkowania dla celów prywatnych przez pracownika, jako elementu jego przychodów podatkowych, a co za tym idzie nie doliczają jego wartości do przychodu podlegającemu opodatkowaniu PIT.

Jednakże w związku z groźbą zmiany stanowiska w zakresie traktowania podatkowego abonamentów medycznych, wykupowanych dla pracowników, wydaje się, że ryzyko podatkowe w przypadku samochodów służbowych również rośnie. Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na wydawane ostatnio przez organy podatkowe interpretacje podatkowe, które świadczą o podejściu Ministerstwa Finansów do danego zagadnienia. Przykładowo, zgodnie z wydaną ostatnio przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacją indywidualną z dnia 10 listopada 2010 r. nr IPPB4/415-665/10-2/SP udostępnienie samochodu służbowego w celach prywatnych stanowi korzyść majątkową dla pracownika. Zdaniem organów podatkowych, w takim przypadku występuje nieodpłatne świadczenie, które jest przychodem ze stosunku pracy. W związku z powyższym, wartość tego świadczenia powinna zostać dodana do innych przychodów pochodzących ze stosunku pracy, a od łącznej kwoty powinna zostać odprowadzona miesięczna zaliczka na podatek PIT. Podobne stanowisko zostało wyrażone przez ten sam organ w interpretacji z dnia 12 maja 2010 r. nr IPPB2/415-105/10-3/MK.

Dodatkowo pragniemy zauważyć, iż ze względu brak szczególnych regulacji prawnych w kwestii wykorzystywania samochodu służbowego w celach prywatnych, organy podatkowe uważają, iż wartość nieodpłatnego korzystania z samochodów służbowych powinno ustalać się według zasad ogólnych, właściwych dla świadczeń niepieniężnych. Takie stwierdzenie powoduje wiele problemów dla podatników, gdyż często zastosowanie tych zasad w praktyce może budzić poważne wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *