Udzielenie licencji dla przedszkola niepublicznego a podatek VAT

Tym samym ustawodawca zaliczył do placówek oświatowych również przedszkola niepubliczne. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 13 VATU zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT są udzielane licencje lub upoważnienia do korzystania z licencji, w przypadku spełnienia ustawowych warunków. Mianowicie, zwolnienia ma zastosowanie jeżeli przedmiotem licencji jest po pierwsze program komputerowy. Ponadto przekazanie musi nastąpić bez pobrania należności z tego tytułu i ostatecznie podmiotem na rzecz którego udzielana jest licencja jest placówka oświatowa w rozumieniu art. 43 ust. 9 VATU. Należy zatem wskazać, że udzielenie licencji dla przedszkola niepublicznego podlega zwolnieniu z VAT pod warunkiem, że dotyczy programu komputerowego i jest udzielane bez pobrania należności.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *