Ulga na ekspansję obejmuje także wynagrodzenia pracowników

Ulga podatkowa na ekspansję może obejmować również wynagrodzenia pracowników – wynika z precedensowej interpretacji indywidualnej wydanej przez Krajową Informację Skarbową. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton podkreślają, że interpretacja rozstrzyga szereg niejasnych kwestii na korzyść podatników. Przyjęto, że katalog kosztów kwalifikowanych może być szeroki.

„W ramach stanu faktycznego w interpretacji przedstawiony został bardzo szeroki katalog kosztów kwalifikowanych, które wnioskodawca ma zamiar rozliczyć w ramach ulgi na ekspansję. Dyrektor KIS potwierdził prawo do odliczenia wobec niemal całego katalogu zaprezentowanych wydatków” – wskazują eksperci Grant Thornton.

Zgodnie z nową interpretacją, w ramach kosztów kwalifikowanych dopuszczalne mogą być koszty różnego rodzaju, w tym m.in. te związane z wynagrodzeniami pracowników. Dopuszczono możliwość rozliczania w ramach ulgi prowzrostowej wydatków poniesionych na płace pracowników zaangażowanych w działania sprzedażowe i marketingowe, zakup przestrzeni reklamowej czy też pozycjonowanie strony internetowej przedsiębiorstwa. Jednocześnie odmówiono prawo do rozliczania kosztów dojazdów samochodami służbowymi do miejsca targów branżowych.

Istotne dla podatników może być też to, że dyrektor KIS ocenił jednoznacznie, iż dowodzenie przedmiotowej zależności nie jest obowiązkiem podatnika. W efekcie podatnicy korzystający z ulgi na ekspansję nie muszą wykazywać związku przyczynowego między poniesieniem kosztów kwalifikowanych a wzrostem przychodów.

„Stanowisko dyrektora KIS jest dobrą wiadomością dla podatników rozważających skorzystanie z ulg na ekspansję (ulgi prowzrostowej). Organ podatkowy rozstrzygnął szereg niejasnych kwestii – w zdecydowanej większości przypadków na korzyść podatników. Przedsiębiorcy powinni jednak mieć na względzie, iż przedmiotowa interpretacja posiada funkcję ochronną jedynie wobec wnioskodawcy. Podatnicy planujący skorzystanie z preferencji powinni rozważyć wystąpienie o własne interpretacje indywidualne – pozwoli im to uchronić się przed ewentualną zmianą stanowiska organów w przyszłości” – komentują eksperci Grant Thornton.

Źródło: Podatki.biz

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *