Ulga podatkowa na poprawę konkurencyjności coraz korzystniejsza

Z tak zwanej ulgi innowacyjnej (art. 18d do ustawy o CIT i art. 26e ustawy o PIT) wciąż korzysta niewielu uprawnionych do niej przedsiębiorców. Wynika to w pewniej mierze ze skojarzeń, jakie wywołuje ustawowe nazewnictwo sugerujące, że jest to opcja dotycząca jednostek prowadzących specjalistyczne badania naukowe. Ulga ta jest jednakże potencjalnie dostępna również dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą prace nad wdrażaniem nowych produktów/usług,
  • ulepszają produkty/usługi już oferowane,
  • pracują nad usprawnianiem swoich procesów wewnętrznych.

Korzystanie w ulgi na początku jej wprowadzenia, tj. za 2016 r., wydawało się być obarczone pewnym ryzykiem z uwagi na brak jeszcze wypracowanej praktyki organów podatkowych. Obecnie szereg interpretacji podatkowych, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz pierwsze wyroki sądowe potwierdzają jak szeroki jest zakres stosowania tej ulgi.

Istotnym powodem małego zainteresowania ulgą były też z pewnością niewielkie procentowo oszczędności możliwe do uzyskania w pierwszym roku jej obowiązywania. Za 2016 r. można było odliczyć od dochodu tylko 10%-30% tzw. kosztów kwalifikowanych. Przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów wdrożenia ulgi korzyści z jej stosowania często nie wydawały się na tyle duże, aby skłonić przedsiębiorców do korzystania z niej. W rozliczeniu za 2017 r. progi odliczeń zostały jednakże podwyższone do 30%-50%, a obecnie procedowana ustawa, która wejdzie w życie od 2018 r., umożliwi odliczenie aż 100% wydatków działalność rozwojową. Pozwoli to na aż dwukrotne odliczenie  tego samego kosztu jako pomniejszającego podstawę opodatkowania.  

Oszczędności w CIT (lub PIT) wynikające z ulgi zwiększają się więc z każdym rokiem. Obniżają się jednocześnie relatywne koszty ulgi, ponieważ z raz wdrożonych procedur identyfikacji i dokumentowania wydatków można w dużej mierze korzystać dłuższy okres – a nawet dokonać korekty zeznania za poprzednie lata.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi w zeznaniu za 2017 r. składanym do końca marca 2018 r. powinni rozpocząć proces wdrażania stosownych rozwiązań już teraz, biorąc pod uwagę, że najczęściej niezbędne jest uprzednie podjęcie szeregu kroków: od analizy zadań realizowanych w przedsiębiorstwie pod kątem skorzystania z ulgi i oszacowania opłacalności korzystania z ulgi, poprzez zidentyfikowanie obszarów ryzyka i zabezpieczenie ich w drodze uzyskania indywidualnej interpretacji oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej itp. aż po dokonanie finalnych rozliczeń.

Autorka: Aleksandra Tylenda, doradca podatkowy, starszy konsultant MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *