Ulga na złe długi – czy zawsze można dokonać korekty podatku należnego?

W tym wypadku sprzedawca obowiązany jest do uprawdopodobnienia, że należność ta jest należnością nieściągalną. Ponadto sprzedawca może dokonać korekty jeżeli sam dłużnik, nie jest w stanie likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego. Chodzi tu o taki stan prawny dłużnika w dniu, w którym została dokonana dana transakcja. Jednocześnie dłużnik nie może pozostawać w takim stanie prawnym w dniu, który poprzedza złożenie deklaracji podatkowej, w której to deklaracji sprzedawca dokonuje przedmiotowej korekty. Istotnym jest, że sprzedawca nie jest zobowiązany do powiadamiania dłużnika o tym, że chce skorzystać z ulgi na złe długi. Jednakże sprzedawca zawiadamia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o tejże korekcie, wskazując kwotę korekty, jak również dane jego dłużnika.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *