Ulgi podatkowe w PIT za 2015 r. – cz. 1

  • Wpłaty na emerytury – PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37

Od dochodu osiągniętego w 2015 r. podatnik może odliczyć również kwoty wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego – uwaga odliczeniu podlega tylko IKZE, nie ma możliwości zaliczania na rzecz ulgi podatkowej składek przekazywanych na rzecz IKE.
Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który:
– rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18,32 %.),
– rozlicza się według podatku liniowego (19 %.),
– korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Wskazać należy, iż odliczeniu podlega tylko i wyłącznie składka na IKZE opłacona w 2015 r.- składka należna, ale niezapłacona nie jest uwzględniana przy uldze.

  • Ulga abolicyjna – PIT 28, PIT 36, PIT 36 L, PIT 37

Podatnicy pracujące za granicą w 2015 r. mogą także odliczyć tzw. ulgę abolicyjną, która służy zmniejszeniu należności podatkowych o różnicę, jaka istnieje pomiędzy składkami podatkowymi w Polsce i kraju w którym świadczona była praca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *