Ulgi podatkowe w PIT za 2015 r. – cz. 3

Powyższe wynika z faktu, iż wydatki na uzyskanie dostępu do internetu można odliczać bowiem wyłącznie przez dwa kolejno następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe.
Konsekwentnie, podatnik, który skorzystał już z ulgi w 2013 i 2014 r., w rozliczeniu za 2015 r. ulgi już nie uwzględni. Jeżeli pierwszego odliczenia dokonał dopiero za 2014 r. prawo do ulgi internetowej przysługuje mu również w rozliczeniu za 2015 r.
W tym miejscu należy wskazać, iż przepisy umożliwiające skorzystanie z tzw. ulgi internetowej dotyczą tylko tych podatników, którzy nigdy nie korzystali z tego przywileju bądź ostatni raz skorzystali w rozliczeniu 2012 r.
Ulga internetowa umożliwia odliczenie od dochodu faktyczne poniesionych wydatków z tytułu dostępu do internetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 760,00 PLN w danym roku. Nadwyżka środków ponad tę kwotę nie można uwzględnić w rozliczeniu za kolejny rok podatkowy.
Podkreślić należy, iż ulgę można odliczyć także wtedy, gdy dana osoba korzysta z internetu w telefonie komórkowym bądź poprzez przenośny modem podłączany do komputera. Co istotne, podatnikom nie przysługuje możliwość odliczania wydatków w postaci zakupu montażu lub zakupu odpowiedniego sprzętu i jego naprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *