Ulgi podatkowe w PIT za 2015 r. – cz. 4

Kolejne obostrzenia wymagane dla zastosowania ulgi to:

  • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza 75 m2 i 100 m2 lub 85 m2 i 110 m2, a w dniu wydania pozwolenia na budowę dana osoba wychowywała przynajmniej troje dzieci,
  • dana osoba do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu, nie ukończyła 36 roku życiat (w przypadku małżonków warunek dotyczy młodszego z nich),
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków podatnik nie był: właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

Podkreślić należy, iż ulga nie dotyczy więc wydatków związanych z remontem lokalu mieszkalnego (przywróceniem stanu uprzedniego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *