Ulgi podatkowe w PIT za 2015 r. – cz. 5

  • na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (odliczenie kwoty darowizny),
  • na cele kultu religijnego (odliczenie kwoty darowizny),
  • na rzecz krwiodawstwa (odliczenie od dochodu kwoty darowizny).
Wskazać należy, iż łączna kwota ulgi z tytułu darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym 6 % dochodu, co oznacza, iż dokonana darowizna w kwocie wyższej nie będzie mogła podlegać odliczeniu.
Przypomnieć należy, iż dodatkowo istnieje również darowizna na kościół (nie na cele kultu, a charytatywno-opiekuńcze). W tym zakresie, nie istnieje żadne ograniczenie limitem, co oznacza, iż darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą osób prawnych mogą być odliczane w całej wartości (nawet do 100 % osiągniętego dochodu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *