Ulgi podatkowe w PIT za 2015 r. – cz. 9

Odliczenie powinno nastąpić w kwotach, które uwzględniają pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone uprzednio przez płatnika, co oznacza, że np. może chodzić o zwrot nienależnie pobranych emerytur, rent czy zasiłków dla bezrobotnych.
W wyniku zwrotu, podatnik może zatem odzyskać podatek dochodowy, który zapłacił od świadczenia, które potem musiał zwrócić. W tym zakresie zwrot nienależnie pobranego świadczenia odliczany jest od podstawy opodatkowania za rok, w którym zwrot został dokonany, a nie za rok, w którym nastąpiło naliczenie nienależnej wpłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *