Umorzenie tylko do 1 sierpnia

Z wnioskiem o umorzenie składek na Fundusz Pracy mogą występować kobiety, które w omawianej sytuacji znajdowały się pomiędzy 1 stycznia 1999 r., a 31 sierpnia 2009 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725) o umorzenie wskazanych należności można występować od 1 lutego br. Termin składania wniosków w ZUS upływa już 1 sierpnia. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. ZUS przypomina, że wniosek może dotyczyć zarówno niezapłaconych składek, jak też naliczonych z tego tytułu odsetek. Jeżeli składki zostały opłacone po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę.

Formularz wniosku o umorzenie należności na Fundusz Pracy dostępny jest w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. Tam też trzeba szukać wszelkich istotnych informacji w sprawie umorzenia należności na Fundusz Pracy.

 

ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *