Umorzone zadłużenie kredytu. Skarbówka: nie trzeba płacić podatku

Jest dobra wiadomość dla frankowiczów, którzy dogadali się z bankiem i nie muszą spłacać części swojego kredytu. Fiskus potwierdził, że od umorzonej kwoty nie trzeba odprowadzać PIT.

„Rzeczpospolita” wyjaśnia, że o interpretację wystąpił mężczyzna, który w 2008 r. wziął kredyt we frankach szwajcarskich. Za pożyczone pieniądze kupił mieszkanie dla dzieci, które są na jego utrzymaniu. Syn mieszkał w nim niecały rok, córka w ogóle. Po wyprowadzce syna lokal jest wynajmowany.

Rozporządzenie ministra ratuje kredytobiorców

Jak czytamy w gazecie, w 2022 r. mężczyzna zawarł z bankiem ugodę, na podstawie której dokonano zamiany waluty zadłużenia z franka szwajcarskiego na złotówki. Było w niej też postanowienie, że bank umarza zadłużenie kredytobiorcy w kwocie 21 tys. zł. Czy od tej kwoty trzeba zapłacić podatek?

Jak zaznacza dziennik, fiskus przypomniał, że umorzenie kredytu (jego części bądź odsetek) powoduje powstanie u kredytobiorcy przychodu. Uzyskuje bowiem przysporzenie majątkowe. Jest to tzw. przychód z innych źródeł. Generalnie wykazujemy go w zeznaniu rocznym i rozliczamy według skali podatkowej – tłumaczy dziennik.

Ugoda frankowa – kiedy warto z niej skorzystać?

Jak się jednak okazuje mężczyzna nie musi opłacać się skarbówce. Ratuje go rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (DzU z 2022 r., poz. 592). Fiskus potwierdził, że można je zastosować w opisanej sytuacji.

Sądy przyspieszyły. Coraz więcej wyroków na korzyść frankowiczów

Ponad 4 tys. – tyle wyroków w sprawach frankowych zapadło w pierwszym półroczu tego roku według szacunków Votum Robin Lawyers opartych na informacjach dostępnych w różnych źródłach. To więcej niż w całym 2021 i 2020 roku, gdy sądy wydały odpowiednio 2780 i 955 wyroków. To pokazuje, jak bardzo przyspieszyły postępowania.

Tysiące przegranych spraw frankowych. Lawina się rozpędza

Dominują orzeczenia stwierdzające nieważność umowy kredytowej – zapadło 3746 takich wyroków. W tej sytuacji klient oddaje bankowi kapitał, a bank zwraca mu wszystkie pobrane raty i opłaty wraz z odsetkami. Banki nie pozostają dłużne wobec takich osób — od jakiegoś czasu żądają zapłaty za bezumowne korzystanie z kapitału.

Źródło: PAP.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *