Unijny Kodeks Celny

Zmiana ma na celu zwiększenia handlu transgranicznego oraz współpracy w sprawach celnych na poziomie unijnym. 28 lipca 2015 r. Komisja Europejska wydała również tzw. akt delegowany, uzupełniający postanowienia Unijnego Kodeksu Celnego, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę w październiku 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *