Unijny rynek wewnętrzny- zaproszenie do dyskusji

Sprawozdanie „W kierunku bardziej skutecznego i sprawiedliwego sektora usług detalicznych na rynku wewnętrznym do 2020 r.” został zaakceptowany przez KE dnia 5 lipca 2010. Raport można odnaleźć na stronach internetowych Komisji, również w polskiej wersji językowej.

Do społecznych konsultacji nad raportem zaproszeni są wszyscy- i obywatele,  i przedsiębiorcy. Możliwość zgłaszania uwag upłynie z dniem 10 września 2010 r. Rekomendacje i własne spostrzeżenia można wysyłać drogą elektroniczna : MARKT-RETAIL@ec.europa.eu lub pocztą na adres:
European Commission
DG Internal Market and Services
200 Rue de la Loi
1049 Brussels, Belgium.

***

W sprawozdaniu „W kierunku bardziej skutecznego i sprawiedliwego sektora usług detalicznych na rynku wewnętrznym do 2020 r.” zaprezentowane są zasady działania sektora wymiany handlowej na rynku wewnętrznym UE. Autorzy raportu opracowali zarys bilansu problemów, które indukują zmiany w wynikach gospodarczych, społecznych i środowiskowych firm z zakresu handlu i dystrybucji. Celem prac Komisji jest identyfikacja priorytetów rozwoju unijnego rynku wewnętrznego, a także przygotowanie rozwiązań, usprawniających jego działanie.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *