Upał straszny nie tylko pracownikowi

Każdy pracodawca musi pamiętać, iż przepisy nakładają na niego obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie wodę zdatną do picia jeżeli temperatura wynosi powyżej 25°C dla pracowników pracujących na otwartej powierzchni i powyżej 28°C dla pracowników biurowych. Dość częsta praktyka skracania przez pracodawców dnia pracy z uwagi na zbyt duże upały nie może jednak skutkować obniżeniem wynagrodzenia – co ciekawe, pracownik może nawet przerwać pracę w przypadku złego samopoczucia spowodowanego wysoką temperaturą co również nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia. Należy pamiętać, iż obowiązki pracodawców w okresie upałów nie dotyczą wyłącznie podwładnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również tych zatrudnionych na podstawie umów cywilno – pranych. Przypominamy, że każdy pracownik, którego pracodawca łamie prawa, może złożyć na pracodawcę skargę do Okręgowego Inspektora Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *