Urlop wypoczynkowy a kolejna umowa na czas określony z tym samym pracodawcą

Mianowicie w przypadku zgodnego postanowienia stron – urlop niewykorzystany może w trakcie stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy na czas określony. Jednocześnie nie ma możliwości zawarcia porozumień między stronami, które skutkowałyby wypłatą ekwiwalentu pieniężnego (zamiast urlopu) w trakcie trwania danego stosunku pracy.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *