Usługa noclegowa nie zawsze bez prawa do odliczenia VAT?

Tym samym nie ma znaczenia fakt, czy podatnik nabył usługę noclegową w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W związku z tym zapewnienie noclegów pracownikom, czy też korzystanie z noclegu przez podatnika, ze względu na np. spotkanie z kontrahentem, nie będzie miało znaczenia w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT.
Istnieją jednak okoliczności, w których podatnik korzysta z usług noclegowych, jednak nie mają one charakteru usługi głównej, a stanowią jedynie usługę pomocniczą. W wypadku, gdy usługa noclegowa jest usługą pomocniczą i wchodzi w skład usługi kompleksowej nie rozpatrujemy usługi noclegowej oddzielnie od usługi kompleksowej. Tym samym w takim wypadku nie ma zastosowania wyłączenie.

Podstawa prawna:

  •  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *