Samochód osobowy zakupiony na okres krótszy niż rok

Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), jak również art. 16a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)

Co zatem należy zrobić jeśli jednostka dokonuje zakupu na przykład samochodu ale nie ma zamiaru wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności powyżej roku?

Są tu dwie możliwości. Po pierwsze: założyć iż auto będzie jednak wprowadzone do ewidencji środków trwałych, albo zaliczyć je od razu do kosztów w chwili zakupu.

Pierwsze rozwiązanie wiąże się z koniecznością przyjęcia metody i stawki amortyzacji, rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych od następnego miesiąca po miesiącu, w którym samochód ten przyjęto do użytkowania. W miesiącu sprzedaży pojawią się dopiero koszty z tytułu sprzedaży – wartość niezamortyzowana podlegać będzie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych.

Możliwe jest jednak zastosowanie także wyjścia drugiego. Jeśli jednostka zamierza użytkować składnik majątku – także samochód krócej niż rok, to nie musi wprowadzać go so środków trwałych, nie jest bowiem spełnione kryteriom zamiaru używania powyżej 12 miesięcy. Wtedy jest to koszt pośredni działalności, jest zatem ujmowany w księgach rachunkowych i na potrzeby rozliczeń podatkowych na dzień jego poniesienia.

Proszę zwrócić uwagę, iż w przypadku zakupu samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro ograniczeniu podatkowemu (możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ) podlega tylko amortyzacja – nie ma takiego ograniczenia jeśli dokonujemy zaliczenia w koszty wartości auta z powodu zamiaru użytkowania do roku.

Pojawiać się oczywiście mogą wątpliwości: czy w sytuacji gdy zaliczymy auto jednorazowo do kosztów, to co z kosztami eksploatacji auta? Otóż jeśli auto jest używane na potrzeby jednostki, to zakup paliwa i inne koszty eksploatacji  spełniają kryterium z art. 15 ust1 updop i 22  ust 1 updof czyli jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodu bądź jego zachowania lub zabezpieczenia. To samo dotyczy innych wydatków. Auto jest majątkiem spółki zatem prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie jest potrzebne (art. 16 ust 1 pkt 51 updop).

Podstawa prawna:
art. 3 ust 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
art. 15 ust 1, art. 16 ust 1 pkt 51,  art. 16a ust 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *