Sprawozdanie finansowe 2012 na finiszu – udostępnianie danych członkom organu zatwierdzającego

Dotyczy to zarówno podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawa o rachunkowości jak i MSSF/MSR.

Kolejnym obowiązkiem związanym ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym jest jego udostępnienie przed walnym zgromadzeniem członkom organu zatwierdzającego do zapoznania się. Taki obowiązek wynikający z art 68 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) spoczywa na kierownictwie:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
  • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
  • spółki akcyjnej oraz
  • spółdzielni.

Przedstawienie sprawozdania powinno to nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za przedstawienie:

  • rocznego sprawozdania finansowego
  • sprawozdania z działalności jednostki,
  • jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania – także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta
  • sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego w spółkach akcyjnych.

W spółkach akcyjnych ten obowiązek potwierdzony jest też brzmieniem art. 395 par 4 ksh.

Prawo bilansowe nie zawiera regulacji jak należy przekazać ww.  dane ale na podstawie regulacji chciałby kodeksu spółek handlowych powinno to nastąpić w sposób przyjęty w wewnętrznych regulacjach podmiotu.

Przykładowo można wskazać, że spółki akcyjne będące jednocześnie spółkami publicznymi na podstawie art. 4023. § 1KSH prowadzą własną stronę internetową i zamieszczają na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia określone informacje w szczególności dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu czyli tę wymienioną w art. 68 uor oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *