Korygowanie kosztów dotyczących towarów

  • Jeśli termin płatności faktury, rachunku lub innego dokumentu jest krótszy niż 60 dni i podatnik nie zapłaci w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, ma on obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów
  • Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

W przypadku towarów ważny jest termin płatności powyżej 60 dni i  czy jednostka towary ujęła, jako stan magazynowy potem sprzedała czy też od razu korzystając z art 17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 330),

Art 15b ust 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) wskazuje iż jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów (faktur rachunków), dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

  • Czyli jeśli zakup towarów został przyjęty na magazyn i towary nie zostały sprzedane przed upływem terminu płatności, nie ma potrzeby dokonywania żadnej korekty po 90 dniach
  • Jeśli towary zostały przyjęte na magazyn, i zostały sprzedane a tym samym ich wartość została zaliczona w koszty, liczymy 90 dni od dnia zaliczenia wartości sprzedanych towarów w koszty. Jeśli do końca 90. dnia nie była dokonana zapłata, to za ten miesiąc należy dokonać korekty kosztów, chyba, że zdążymy zapłacić do końca tego miesiąca. Np. jeśli 90 dzień od dnia sprzedaży towarów upłynął 15 lipca i nie dokonaliśmy zapłaty, konieczne jest zmniejszenie kosztów za czerwiec i tym samym wyższa zaliczka do 20 sierpnia. Jeśli 90 dzień od dnia sprzedaży towarów upłynął 15 lipca, ale dokonano zapłaty 31 lipca to nie ma potrzeby korygowania kosztów.

Jeśli od razu zaliczono wartość nabytych towarów w koszty w chwili zakupu należy policzyć  90 dni od dnia zakupu. I jeśli w tym terminie nie została dokonana zapłata konieczne jest zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów.

Zauważyć trzeba brak spójności przepisów w przypadku towarów, które przyjęto na magazyn a za które zapłata powinna nastąpić w terminie krótszym niż 60 dni.
Jeśli nie zostaną zapłacone faktury za towary ujęte w stanach magazynowych ( niespisane w koszty i niesprzedane) a faktura nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności to nie ma, czego korygować mimo, ze ustawa nakłada taki obowiązek. Wartość towarów nie została zarachowana w koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *