Komitet audytu w oczach inwestora i dyrektora. Zagraniczne korzenie i polskie doświadczenia.

Największą grupę wśród tych podmiotów stanowią spółki notowane na GPW (wyłączając emitentów z New Connect). Wcześniej utworzenie komitetu audytu zalecały już „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” przyjęte przez GPW.

Idea działania komitetu audytu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie znane one były już na początku XX wieku. W Europie najwcześniej komitety spotykane były w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1992 roku powstał kodeks Cadbury Committe zalecający ich powołanie w każdej spółce giełdowej. W skład takiego komitetu miały wchodzić w większości osoby niezależne. Wymóg taki wprowadziło też Zalecenie Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku, do którego odwoływały się „Dobre praktyki spółek notowanych 2007”, obowiązujące na GPW.

Głównym celem działania komitetu audytu jest zwiększenie nadzoru nad procesami sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej w spółce. Zadanie to częściowo wykonywane wcześniej przez radę nadzorczą, teraz realizowane jest bardziej dokładnie przez komitet audytu. Jest to inna jakość pracy – tak mówią osoby zasiadające w komitetach audytu renomowanych spółek z GPW.

Wiele jednak spółek wciąż nie przykłada większej uwagi do zapewnienia poprawności sprawozdań finansowych i zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji. Jedynie 38% spółek notowanych powołało komitet audytu – tak wynika z badania przeprowadzonego przez PwC, SEG oraz portal KomitetAudytu.pl w 2010r. Z kolei, w spółkach które go utworzyły ich członkowie przeznaczają średnio 28 godzin rocznie na pracę w nim. Jest to zdecydowanie za mało, aby móc samodzielnie i skutecznie wykonać powierzone zadania. Komitet audytu musi przede wszystkim efektywnie komunikować się i czerpać informacje od swoich najważniejszych sojuszników, jakimi są biegły rewident i audytor wewnętrzny.

Komitet audytu musi również zadbać o dobrą współpracę z zarządem i radą nadzorczą, aby wspólnie osiągnąć zamierzony cel jakim jest zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy. Rolą komitetu audytu w tym procesie jest wsparcie rady nadzorczej w ocenie wiarygodności i jakości informacji przekazywanych do wiadomości publicznej, a przez to zapewnienie transparentności działania i zaufania inwestorów.

\"\" Autor artykułu jest prelegentem konferencji „KOMITETU AUDYTU w oczach inwestora i dyrektora: Co robią komitety, a o czym (nie) piszą w swoich sprawozdaniach?” 12 maja 2011 r., która odbędzie się w Warszawie w Hotelu Sofitel Victoria.
Program i szczegółowe informacje (kliknij tu)
Zapraszamy do udziału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *