Zastosowanie stawki 0% VAT do eksportu towarów nie podlega limitom czasowym

Jeśli zatem podatnik zastosował do transakcji eksportowej podstawową stawkę VAT, to ma on prawo do skorygowania tego rozliczenia z chwilą faktycznego wywozu towarów poza terytorium UE, nawet jeśli wywóz nastąpi po stosunkowo długim czasie od sprzedaży. Możliwość opodatkowania takiej transakcji zerową stawką podatku VAT pojawi się więc w momencie faktycznego wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej, nie ma natomiast znaczenia kiedy ten wywóz nastąpi.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 23 lutego 2011, sygn. I SA/Wr 1495/10.

Wnioski płynące z orzeczenia WSA we Wrocławiu są niewątpliwie korzystne z punktu widzenia podatników dokonujących wywozu towarów poza Unię Europejką. Sąd opowiedział się za liberalnym rozumieniem definicji eksportu, zawartej w ustawie o podatku VAT, co pozwala na objęcie zerową stawką VAT szerokiego spektrum transakcji wiążących się z wywozem towarów poza UE. Należy jednak przypomnieć, że art. 2 pkt 8 ustawy o VAT definiuje eksport poprzez odwołanie się do wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, które następuje w wykonaniu dostawy towarów. Wydaje się zatem, że wywóz powinien być bezpośrednim następstwem sprzedaży. Z tej perspektywy przedmiotowe orzeczenie należy uznać za dość kontrowersyjne, nie jest także wykluczone, że zostanie poddane weryfikacji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *