Uwagi do rozporządzenia ws. wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Należy zauważyć, że ww. punkt 28 objaśnień stanowi powtórzenie dotychczasowego rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawka tego podatku w wysokości 7 proc. (Dz. U. Nr 211, poz. 1329) – por. punkt 19 objaśnień do załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r.

Rada Podatkowa ocenia projekt rozporządzenia za sprzeczny w zakresie dotyczącym importu leków z ustawą o podatku od towarów i usług w wersji obowiązującej na 1 stycznia 2011 r., gdyż w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w wersji obowiązującej na 1 stycznia 2011 r., (znowelizowanego ustawą z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towar i usług – Dz.U. 226 poz. 1476) w pozycji 88 określającej, jakie leki podlegają stawce obniżonej wskazano, że zwolnieniu podlegają: „Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego".

Należy zwrócić uwagę, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy lekami „wpisanymi do rejestru" i „dopuszczonymi do obrotu", gdyż nie wszystkie leki są wpisywane do rejestru, pomimo że są dopuszczane do obrotu. Tym samym projekt rozporządzenia zawęża możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku w przypadku importu towarów.

Lewiatan postuluje, by w zakresie stosowania stawki obniżonej w imporcie jak w zakresie sprzedaży krajowej istniały takie same ograniczenia. Zmiany winny się sprowadzać do nadania punktowi 28 objaśnień do załącznika nr 1 projektu rozporządzenia, brzmienia: "wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego".

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *