Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w świetle uchwały NSA z 24 maja 2010?

Warto podkreślić iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przychód stanowiący podstawę opodatkowania stanowi równocześnie podstawę dla składek emerytalnej i rentowej a tym samym pozostałych składek ZUS.
Spółka wykupiła pakiety medyczne dla pracowników. Koszt pakietu na osobę to 165 zł przy czym na 15 zł wyceniono wartość świadczeń wynikających z medycyny pracy. Zatem wartość świadczeń dodatkowych to 150zł na osobę. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto 2000zł. Nie otrzymuje innych dodatkowych świadczeń. Przysługują mu tzw. miejscowe koszty uzyskania przychodu i kwota wolna od podatku.

1. Wynagrodzenie brutto pracownika 2000 zł

 • Wn Wynagrodzenia 2000
 • Ma Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 2000

2. Składki społeczne ZUS obciążające pracownika – podstawa 2000 + 150= 2150zł
( 9,76% +1,5%+2,45%) x 2150 = 294,77

 • Wn Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 294,77 zł
 • Ma Rozrachunki z ZUS 294,77zł

3.  Ubezpieczenie zdrowotne 9% (2150-294,77) =166,97 zł

 • Wn Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 166,97
 • Ma Rozrachunki z ZUS 166,97

4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawa opodatkowania 2000 + 150 -294,77 – 111,25= 1743,98  w zaokrągleniu 1744zł
1744 x 18% = 313,92
Odliczenia
Część składki zdrowotnej 1855,23 x 7,75% = 143,78 zł
1/12 Kwoty wolnej od podatku 46,36 zł
Zaliczka 313,92 -46,36 -143,78 = 123,78zł  po zaokrągleniu 124zł

 • Wn Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 124zł
 • Ma Rozrachunki z urzędem Skarbowym UPDOF – 124 zł

5. Składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę (9,76% + 4,5% + 1,67% ) x 2150 = 342,50zł

 • Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 342,50 zł
 • Ma Rozrachunki z ZUS 342,50 zł

6. Fundusz Pracy i FGŚP finansowany przez pracodawcę (2,45% + 0,1%) x 2150 = 54,83 zł

 • Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 54,83 zł
 • Ma Rozrachunki z ZUS 54,83zł

Wynagrodzenie netto wyniesie
2000 – 294,77-166,97-124 = 1414,26
Uwzględnienie wartości świadczenia oznacza iż wyższa będzie zaliczka na podatek dochodowy i wyższe składki ZUS.

Warto podkreślić iż od wielu miesięcy Izby Skarbowe wydawały interpretacje indywidualne w których wskazywały iż wartość świadczeń medycznych oferowanych pracownikom, innych niż wynikające z medycyny pracy stanowi dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu.

Jedna myśl na temat “Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w świetle uchwały NSA z 24 maja 2010?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *