Planowane zmiany w ustawie o VAT dotyczące ograniczenia po wyroku ETS odliczenia VAT od samochodów w kontekście przepisów przejściowych

Tych samych, które w ostatnim czasie stały się modne w  związku z wyrokiem ETS z grudnia zeszłego roku. Zmiana ta motywowana jest przede wszystkim względami finansowymi i ma na celu, jak wyraziło się Ministerstwo Finansów, uporządkowanie sytuacji podatku związanego z tymi samochodami.
Pomijając merytoryczna zasadność takiej zmiany należy zwrócić uwagę na kwestie techniczne, które w przygotowanych założeniach w ogóle nie znalazły miejsca. Chodzi m.in. o kwestie przepisów przejściowych.
Zgodnie z założeniami, ograniczenie to ma obowiązywać w latach 2010-2012, a więc przez trzy lata, a następnie ma zostać podjęta ostateczna decyzja co do kształtu odliczenia podatku od samochodów. Rodzi się pytanie, jak będzie kształtować się sytuacji tych podatników, którzy już w tym roku, lub tez jeszcze w grudniu 2008 roku, nabyli tego rodzaju samochody, lub też je leasingują, lub tez zamierzają wziąć je w leasing, najem, dzierżawę i tym podobne usługi, jeszcze do końca tego roku?
W projekcie założeń nie ma na ten temat mowy, w związku z tym należy założyć, że zasadą będzie bezpośrednie zastosowanie przepisów zmienionych (nowych).
Przede wszystkim problem dotyczyć będzie podatników biorących takie samochody w leasing operacyjny, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby podatnicy, którzy już nabędą takie samochody lub też wezmą je w leasing finansowy, który traktowany jest na gruncie VAT tak samo jak zakup, zostali pozbawieni tego prawa z mocą wsteczną.
Należy się spodziewać, że w przypadku podatników biorących samochody w leasing operacyjny to niedopatrzenie zostanie usunięte w trakcie prac legislacyjnych i do projektu ustawy zostaną wprowadzone przepisy przejściowe, które umożliwią takim podatnikom, po uprzednim spełnieniu warunków, takich jak np. rejestracja umowy w urzędzie skarbowym, na korzystanie z prawa do odliczenia do końca umownego okresu rozliczeniowego, określonego w umowie leasingu operacyjnego.
Gdyby takie zapisy nie znalazły się w ustawie, byłby to doskonały przyczynek  do jej zakwestionowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Kwestią związaną jest ponadto możliwość odliczania podatku od paliwa do takich samochodów. Tutaj mamy złą informację, mianowicie, nawet jeśli jakieś przepisy przejściowe pojawią się w nowelizacji ustawy, to raczej nie będą one dotyczyć paliwa do samochodów. Odliczenie w tym zakresie nie będzie więc możliwe w przyszłości, gdyby zakładana zmiana weszła w życie.
Nagranie zarejestrowano: 8-09-2009.

Jedna myśl na temat “Planowane zmiany w ustawie o VAT dotyczące ograniczenia po wyroku ETS odliczenia VAT od samochodów w kontekście przepisów przejściowych”

  1. Nie widzę żadnych przeszkód związanych z odliczeniem podatku VAT. Spełnione są bowiem wszystkie warunki formalne, czyli posiadanie faktury VAT od polskiego podatnika, z której VAT może być odliczony w dacie jej otrzymania, bądź w 2 kolejnych okresach rozliczeniowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *