Kredyt związany z wypłatą dywidendy – odsetki do kosztów

Kwestia ta związana była m.in. z podwyższeniem kapitałów zakładowych i wydatków poniesionych na podwyższenie kapitału zakładowego, a w ostatnim okresie także odsetek od kredytów, które finansowały wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych dosyć konsekwentnie  wskazywały, że wypłata dywidendy jest jednym z podstawowych obowiązków wobec akcjonariuszy  i nie jest bezpośrednio związana z przychodami podatkowymi, to jednak wskazywały, że wydatki te związane z bieżącą działalnością, jako koszty pośrednie, powinny być uznane za koszty podatkowe. Pomimo tego, organy skarbowe w  swych interpretacjach wskazują , że takie wydatki, takie odsetki i takie koszty finansowania nie są kosztem podatkowym.
Należy jednak podkreślić, iż w ostatnim okresie wszystkie wyroki sądów administracyjnych są pozytywne. Obecnie, czekamy już więc tylko na końcowe potwierdzenie prawidłowości podatników, uznających odsetki od kredytu, który został zaciągnięty na wypłatę dywidendy, za koszt podatkowy.   (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego).  Wydaje się, ze wyrok ten będzie mieć kolosalne znaczenie, nie tylko w tej konkretnej sprawie odsetek, w której moim zdaniem będzie pozytywny, ale także w innych sprawach, które związane są z tym, że podatnik jako spółka zmuszony jest wykonywać szereg  obowiązków, chociażby wypłatę dywidendy czy obniżenie kapitału, a wszystkie wydatki bieżące związane z taką działalnością, powinny być zaliczane jako koszty podatkowe.
Organy skarbowe nie powinny zatem na siłę szukać sposobu na powiąznie każdego wydatku z konkretnym przychodem podatkowym.
Nagranie zarejestrowano: 19-08-2009.

Jedna myśl na temat “Kredyt związany z wypłatą dywidendy – odsetki do kosztów”

  1. Oczywiście w zakresie omawianej tematyki do tej pory przeważało orzecznictwo sądów wojewódzki i NSA wskazujące na obowiązek rejestracji sprzedawcy jako podatnika VAT-UE. Natomiast prezentowane orzeczenie jest jednym z przykładów kształtującej się zmiany w orzecznictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *