Niedoceniana spółka komandytowo – akcyjna

Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje się zwłaszcza w nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki jaką obarczone są osoby uprawnione do prowadzenia jej spraw (komplementariusze) oraz w niekonsekwentnym, częściowo kapitałowym, częściowo osobowym, charakterze tej spółki.

Niemniej przy dokładniejszym przyjrzeniu się tej formie, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że z jej wykorzystania płyną dla przedsiębiorców rozliczne korzyści.

Przede wszystkim spółka komandytowo-akcyjna umożliwia jej dokapitalizowanie przez osoby niezainteresowane aktywnym prowadzeniem jej działalności, tym samym pozwalając na pominięcie ryzyka wynikającego z obawy wrogiego przejęcia. Ponadto w przypadku stworzenia spółki komandytowo-akcyjnej jako „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a” lub „spółka akcyjna s.k.a.” można w sposób całkowicie zgodny z prawem zapewnić pełną anonimowość podmiotu faktycznie decydującego o prowadzeniu spraw spółki. W ten sam sposób następuje także ograniczenie odpowiedzialności takiego podmiotu za zobowiązania spółki poprzez wydłużenie dochodzenia wierzytelności w procesie („sp. z o.o. s.k.a.”) lub wyraźne ograniczenie tej odpowiedzialności w senesie materialnoprawnym („s.a. s.k.a.”). Udziałowcy omawianej spółki unikają również podwójnego opodatkowania, które w spółce z o.o.  polega na opodatkowaniu dochodu spółki, a następnie dywidendy wypłacanej wspólnikom. Wynika to stąd, iż w spółkach komandytowo-akcyjnych jako spółkach osobowych podatek dochodowy płacą jedynie wspólnicy. Spółka nie podlega również ograniczeniom dotyczącym rocznego limitu wypłat zaliczek na poczet dywidendy.

Z tych względów spółka komandytowo-akcyjna wydaje się interesującym narzędziem realizacji wielu celów gospodarczych. Daje ona dużą swobodę w kształtowaniu wzajemnych relacji między jej wspólnikami oraz stanowi dogodną formę organizacyjną z punktu widzenia opodatkowania.

Jedna myśl na temat “Niedoceniana spółka komandytowo – akcyjna”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *