Przejmując zakład pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, nowy pracodawca wystawi PIT-11

Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2011 r. (IPPB2/415-1049/10-4/AS)

Przepisy podatkowe nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących konsekwencji przejścia pracowników w oparciu o art. 231 kodeksu pracy. Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż sukcesja praw i obowiązków wynikająca z kodeksu pracy powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w sferze podatkowej. W konsekwencji, to na pracodawcy, którzy przejmuje zakład pracy, spoczywają obowiązki m.in. w zakresie sporządzenia informacji PIT-11 dla pracownika za cały rok podatkowy. Niemniej, spotykane są również odmienne stanowiska w tej kwestii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *