Kosztem przy sprzedaży akcji nabytych aportem jest ich wartość z dnia aportu

WSA w Krakowie 26 stycznia 2011 r., sygn. I SA/Kr 2048/10 (nieprawomocny).

Wyrok WSA przedstawia nowe spojrzenie na sposób ustalania kosztów podatkowych w przypadku zbycia akcji/udziałów otrzymanych aportem, w przypadku gdy część wartości aportu została przekazana na kapitał zapasowy. W ocenie sądu, pojęcie wydatków na nabycie/objęcie akcji (które zgodnie z ustawą o CIT są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich zbycia) należy rozumieć szeroko i nie ma podstaw, by ograniczać je tylko do wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w zamian za aport.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *