Zapłacimy więcej podatku od nieruchomości

Z obwieszczenia wynika, iż podatki i opłaty lokalne w 2011 r. mogą wzrosnąć o 2,6 %. Podwyższenie stawek dotyczy podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty miejscowej, targowej oraz uzdrowiskowej. W podatku od nieruchomości stawka podatku od budynków lub ich części mieszkalnych wzrośnie z 65 groszy do 67 groszy a stawka od gruntów pozostałych wzrośnie również o 2 grosze do 41 groszy. Z kolei prowadzący działalność mogą zapłacić maksymalnie za grunty 80 groszy (podwyżka o 3 grosze) oraz za budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz za budynki mieszkalnych lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 21,05 zł (do tej pory stawka maksymalna wynosiła 20,51 zł).

Wzrosną również maksymalne stawki podatku od środków transportowych i opłat lokalnych. Przykładowo stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz poniżej 5,5 tony włącznie wzrośnie z 729, 28 zł w 2010 r. do 748,25 zł w 2011 r.

Tym samym stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2011 r. będą wynosiły:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. od budowli – 2% wartości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *