Otrzymany bon w księgach rachunkowych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W świetle art. 14 ust. 1 ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Otrzymanie bonów towarowych bez wątpienia nastąpiło w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Organa podatkowe traktują wydawanie bonów przez sprzedawców, jako sprzedaż premiową. Polega ona na uatrakcyjnieniu zakupu określonych towarów lub usług. Jest to transakcja, w ramach, której obok sprzedaży towaru lub usługi dochodzi do wydania nagrody.
Konstrukcja sprzedaży premiowej oparta jest na założeniu, że każdemu klientowi spełniającemu określone warunki, tzn.:

  • kupującemu określony towar lub
  • towar o określonej wartości albo
  • korzystającemu z określonych usług
    – wręczana jest nagroda.

Taką nagrodą może być np. bon towarowy. W ramach tejże działalności bony te zostaną także wykorzystane, jako środek płatniczy przy kolejnych zakupach. Z tych też powodów – wartość otrzymanych bonów stanowi przychód z prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem należy je zaliczyć do pozostałych przychodów.

Zgodnie z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu przychód w postaci otrzymanego bonu należy ująć pod datą jego otrzymania, czyli w 2012r. zapisem:

  • Wn Inne środki pieniężne
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne.

Natomiast jego wykorzystanie będzie odzwierciedlone już w księgach 2013 roku, jako uszczuplenie Innych środków pieniężnych Nie będzie miało przełożenia na wartość kosztów uzyskania przychodów i kosztów w rachunkowości. Kosztem będzie, bowiem wykorzystanie, zużycie tego, co zostało zakupione.

Przykładowe zapisy rozliczeniowe w związku z zakupem za bon, np. materiałów biurowych będą przebiegały następująco:

  • Wn Rozliczenie zakupu 246zł
  • Ma Inne środki pieniężne – wartość bonu 200zł
  • Ma Środki pieniężne w kasie – dopłata gotówkowa 46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *