Informacje niezbędne biegłemu rewidentowi do oceny systemu kontroli wewnętrznej najważniejszych obszarów – część 2

Oto kolejne kwestie:

a) środki pieniężne:
obrót gotówkowy:
ilość kas w firmie i kto jest za nie odpowiedzialny,
jak często sporządzane są raporty kasowe,
jakie są typowe operacje przeprowadzane za pośrednictwem kasy,
kto akceptuje operacje kasowe,
jakie jest pogotowie kasowe,
gdzie przechowywane są pieniądze i sposób ich zabezpieczenia,
obrót bezgotówkowy:
wykaz rachunków bankowych,
stosowany program do przelewów,
lista osób wprowadzających przelewy i uprawnionych do ich akceptowania,
kto decyduje o zarządzaniu środkami finansowymi: lokaty, instrumenty finansowe,

b) zapasy:
stosowany system magazynowy,
kto odpowiada i decyduje o stanie magazynowym i zamówieniach,
kto dokonuje wyboru ofert, sposób kontroli zamówień,
kto i w jaki sposób dokonuje kontroli stanów magazynowych, wieku zapasów,
kto kontroluje dostawy,
kto wystawia dokumenty PZ,
czy system magazynowy jest powiązany z finansowo-księgowym,
jaka jest struktura zapasów (materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe),
sposób ewidencji, wyceny i rozchodu zapasów,
jak rozwiązana jest kwestia zapasów przeterminowanych i uszkodzonych,
czy występują instrukcje magazynowy, inwentaryzacyjne,
częstotliwość i sposób przeprowadzania inwentaryzacji,

c) zakupy:
czego dotyczą pozostałe zakupy,
kto decyduje o ilości, częstotliwości i wyborze ofert,
kto akceptuje zamówienia,
kto kontroluje zakupiony towar z zamówieniem,
liczba głównych dostawców,
jakie są limity kwotowe, do których nie jest wymagana akceptacja kierownictwa,

d) wynagrodzenia:
kiedy wypłacane są wynagrodzenia,
obowiązujące w spółce regulaminy: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS,
kto sporządza listy płac i kto ją zatwierdza,
czy listy płac sporządzane są w odrębnym systemie czy jest on zintegrowany z systemem finansowo- księgowym,
w jaki sposób wynagrodzenia są wypłacane (przelewy, gotówka),
jakie spółka stosuje umowy z pracownikami (o pracę, zlecenia),
jakie są dodatkowe formy wynagradzania,
sposób ewidencji czasu pracy,
sposób rekrutacji.

Powyższe zagadnienia są tylko przykładowymi pytaniami jakie mogą zostać zadane w trakcie sprawdzania przez audytora systemu kontroli wewnętrznej. Będą się one różniły w zależności od sposobu zorganizowania spółki oraz profilu jej działalności.
Dokładne poznanie sposobu organizacji spółki oraz prawidłowe działanie systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów pomagają biegłemu rewidentowi w rzetelnej i wiarygodnej ocenie sprawozdania finansowego.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *