Zwolnienie z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT mimo przekroczenia limitu

Co więcej, w 2011 r. limit zwolnienia wzrośnie do 150 tyś. złotych. Natomiast przepisy przejściowe przewidują, iż w pewnych sytuacjach podmioty, które przekroczyły limit obrotu opodatkowanego i zarejestrowały się jako podatnicy VAT będą miały możliwość powrotu do zwolnienia z obowiązku rejestracji jako podatni VAT.
Zgodnie z opisywanym regulacjami podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 r. była wyższa niż 50 tyś. złotych i nie przekroczyła 100 tyś. złotych, mogą w 2010 r. skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem jest jednak złożenie pisemnego zawiadomienia o zamiarze rezygnacji ze statusu podatnika VAT naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2010 r. Jednocześnie przepisy przejściowe omawianej ustawy nowelizującej nie wskazują na treść tego zawiadomienia. Tym samym wystarczające będzie złożenie pisemnego oświadczenia, które będzie wskazywało na zamiar skorzystania ze zwolnienia i podpis podatnika wystarczy.  W sposób tożsamy zostały uregulowane przepisy przejściowe w odniesieniu do 2011 r. dla przedsiębiorców, którzy w 2010 r. osiągną obroty przekraczające 100 tyś. złotych, ale mieszczące się w limicie 150 tyś. złotych.
W tym miejscu należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż podatnik, który w 2009 r. ze względu na przekroczenie limitu obrotów utracił zwolnienie, a następnie będzie chciał powrócić do niego od 2010 roku, powinien dokonać korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT.

2 myśli na temat “Zwolnienie z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT mimo przekroczenia limitu”

  1. Jak przeprowadzic symulację czy opłaca się być zwolnionym czy tez nie – w internecie nie mozna znależć tego typu praktycznych wskazówek….

  2. W potwierdzeniu dbioru faktury korygującech chodzi przede wszystkim o eliminację nieuczciwych zachowań. Jednakże uważam, że powinien być ustawowo ustanowiony limit transakcji, których korektę nalezy potwierdzić. Może to być 3, 5 lub 10tys złotych. Póki co moja Spółka wystawia gro faktur korygujących, których podstawą jest 18zł. ( VAT 3,96 ) Jaki jest więc sens ekonomiczny potwierdzenia i skorygowania VAT’u naleznego o 4zł, kiedy na znaczki muszę wydać tyle samo ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *