PKWiU nadal bez zmian

Przypomnijmy bowiem, iż od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Jednakże na mocy przepisów przejściowych, które zostały wydane do niniejszego rozporządzenia dla celów fiskalnych do 31 grudnia 2009 r. powinno być stosowane PKWiU z 1997 r.
Szczęśliwie dla większości podatników w dniu 15 grudnia 2009 r. Rady Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie PKWiU (Dz. U. nr 222, poz. 1753). Na podstawie opisywanego aktu prawnego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. dla celów:

a) opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

b) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,

c) poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju

– w dalszym ciągu stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm. ).

Jedna myśl na temat “PKWiU nadal bez zmian”

  1. usłyszałem o takim pomyśle i zdziwił mnie bardzo – stąd też pomyślałem że zrobie rozeznanie „na rynku”. Jeszcze jeden patent z tej serii: ogłoszenie o sfinansowaniu nabycia ŚT z dotacji – też do wartości początkowej tego środka. To wszystko robi duże, profesjonalne przedsiębiorstwo – stąd moje zdziwienie …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *