W ARiMR rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

Dotyczy to m.in pomocy finansowej z tytułu dopłat obszarowych, wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), a także o dopłaty uzupełniające. 
 
Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla w sumie 10 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz  wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat. Do ponad 1,3 mln rolników, którzy ubiegali się o płatności obszarowe w ubiegłym roku, ARiMR wysłała już pocztą tzw. wnioski "spersonalizowane", które są w dużej części wypełnione przez pracowników Agencji, którzy skorzystali z informacji znajdujących się we wnioskach o dopłaty złożonych w ubiegłym roku.
 
Osoby, które nie składały wniosków w ubiegłym roku bo np. przejęły lub kupiły niedawno gospodarstwo i Agencja nie ma ich danych powinny zwrócić się o formularz wniosku do "swojego" biura powiatowego. Formularz taki jest też dostępny na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Wypełniony wniosek wraz z "materiałem" graficznym należy złożyć we "właściwym" biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą pomiędzy 15 marca a 17 maja 2010 r. Przepisy dopuszczają złożenie wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca 2010 r. i niestety w takim wypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi kwota płatności będzie obniżana o 1%. Przed złożeniem wniosku rolnicy proszeni są o sprawdzenie poprawności wszystkich zawartych w nim informacji.

ARiMR zwraca się do rolników, aby przy wypełnianiu wniosków postępowali zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz z otrzymanym do wypełnienia wnioskiem. W tym roku jest to szczególnie ważne bo wnioski umożliwiają staranie się "w ramach" jednego formularza aż o 10 płatności a ponadto pojawiły się nowe dopłaty specjalne oraz nastąpiły zmiany w krajowych uzupełniających płatnościach obszarowych.

ARiMR/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *