W czyich rękach los przyszłych partii politycznych

Nastąpiło to w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. sprawy Kp 6/09) dotyczącym ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw, w którym przepis art. 8 ust. 3 w zw. z art. 10 skarżonej ustawy został uznany za niezgodny z zasadą prawidłowej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji.

 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis uznany za niekonstytucyjny nie jest nierozerwalnie związany z całą ustawą, zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, Prezydent Rzeczypospolitej podpisze ustawę z pominięciem przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją albo zwróci ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
Prezydent.pl/red.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *